Hírek arrow Szabályok arrow uj_szabaly
Tavi horgászrendek

Az 5-ös sz. tó horgászrendje!

 

1. Horgászat az 5. sz. tavon.

 

A horgászat megkezdése és kipakolás előttbekell jelentkezni az éppen felügyeletet ellátó őrnél és lekell adni a horgászigazol-

ványt a fogásinaplót nem!majd elfoglalhatja a horgász a helyét. A horgászat befejeztével a kifogott halat, csomagokat és a be-

jegyzett fogásinaplót köteles az őrnek felszólítás nélkül bemutatni, aki ezután visszaadja a horgászigazolványt. Az őrnek kötelezően meg kell nézni a tag és a napi engedélyes horgász csomagjait. A tavat kizárólag az őr ház felől lehet meg közelíteni és elhagyni. Azon tag, aki látogatóba érkezik a horgászhelyet csak gyalog vagy kerékpárral közelítheti meg. A tóban fürödni TILOS egyéb esetekben a tóba belemenni bármilyen célból a tó gazda engedélye nélkül szigorúan tilos. A tó környezetében engedély nélkül elhelyezni és tárolni bármily nemű dolgot SZIGORUAN TILOS!

 

2, Horgászkészségek használata.

 

Felnőtt horgász: 2db.horgászbot mindegyiken max. 3db. horog lehet. De készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a harmadik bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!

Ifjúsági horgász: 1db. horgászbot max. 3db. horog lehet. De készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a második bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!

Gyermek horgász: 1db. horgászbot KIZÁRÓLAG SZABÁLYOS ÚSZÓS KÉSZSÉG! És 1db. horog lehet!

Kizárólag szülői felügyelet mellett horgászhat! A készség bedobását és a hal fárasztását csak a gyermek végezheti! A szülő csak a szákolásban segédkezhet!

A nemes halak fogás utáni kiemeléséhez mérettől függetlenül kötelezően használni kell a peremes pontymatracot és a sűrűszövésű merítő szákot!

Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyen sötétedéstől napkeltéig vagy a horgászat befejezéséig kötelezően használni kell a jelzőfényt (elemlámpa, fáklya, solar lámpa stb.)

 

3, Tilalmi idők.

 

Ponty ívási időszakában: külön engedély alapján 2 db ponty elvihető. Tőponty és nyurgaponty fogása esetén azokat kíméletesen vissza kell engedni!Süllő a tilalmi időben nem vihető el. Továbbiakban az Országos horgászrendben foglaltak irányadók.

Az elszaporodott harcsa állomány gyérítése érdekében átmenetileg 1. Nap 2 db. Harcsa fogható.

 

4, Méret korlátozások.

 

Ponty: tükörponty 30 cm. Tő és nyurgaponty 35 cm. Amur 50 cm. Süllő 40 cm.A 55 cm-es és nagyobb pontyokat illetve a 80 cm-es és nagyobb amurokat meg fogás, fotózás után kíméletesen vissza kell engedni HAZA VINNI TILOS! A koi pontyot és tokhalat mérettől, súlytól függetlenül megfogás után kíméletesen vissza kell engedni. Nem vihető el! A továbbiakban az Országos horgászrendben foglaltak az irányadók!

 

5, Mennyiségi korlátozások.

 

Felnőtt horgász: Méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta  2+1 db.(2 db. ponty 1 db. amur vagy fordítva.Fogható napi 1 db. süllő) ami napi kvótába BELESZÁMÍT! Egyéb halból 5 kg-ot foghat.Aki megfogta a pontyból amurból és süllőből összesen engedélyezett éves 30.db-ot ezekből a fajokból továbbiakban nem vihet haza. Harcsa és  egyébhal továbbra is fogható a szabályok szerint.

Ifjúsági és gyermek horgász: Méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1 db.(1 db.ponty vagy 1 db. amur vagy 1 db süllő). Egyéb halból 5 kg-ot foghat. A halak értékesítése TILOS!

 

6, Egyéb rendelkezések.

 

A tóra a területi engedély KIVÁLTÁSI határidő március 20. hétfő! BEFIZETÉS a Takarékszövetkezetben a Gagarin úton.  A befizetést igazoló bizonylatot a gazdasági –ügyintézőnek le kell adni (Terikének). Fontos a telepítés ütemezése és a telepítésre felhasználható pénz mennyiségének ismerete érdekében!A későn fizető nem kap engedélyt erre az évre!TILOS: A horgász készségek, etetőanyagok behordása, csalihalfogó háló használata, és a pergető horgászat. Etetésre csak természetes anyag használható! Tó vezetősége rendelkezhet etető anyag és nem megfelelő csali mennyiségi korlátozásáról illetve betiltásáról.

 

A méret és mennyiségi korlátozással védett halakat a megfogást követően bekell jegyezni a fogási naplóba!

Szemetet a horgászhelyen hagyni TILOS!

Minden tagnak kötelező 15 óra közösségi munka ebből télen 8 óra kötelező. Kivétel a 70.évet betöltött horgászok. A tag vihet magával egy  segítőt. De a segítő 14. évnél fiatalabb nem lehet. A segítő által teljesítet idő a tag teljesített idejénél kerül beszámításra. A dátumot az elvégzett munkát, valamint az időtartamát olvashatóan az ere a célra szolgáló füzetben kell vezetni. Az éppen felügyeletet ellátó őr hitelesítésével (olvasható aláírásával).                                                                                        Amennyiben nincs őrzés a tógazdánál kell bejelenteni az elvégzett munkát. A 15 órából le nem töltött óraszámot vagy a teljes 15 órát 2.000.- Ft/óra díjjal meglehet váltani, a mit a Takarékszövetkezetbe kell befizetni az Egyesület számlájára.                      Befizetési határidő a tárgyévet követő év január 31. A visszakapott igazolószelvényt a tógazdánál kell leadni.

Amennyiben a közösségi munkát vagy a megváltásról a befizetést nem teljesíti, a tag úgy a következő évre nem válthat az 5. sz. tóra területi engedélyt. Minden tag évi egy alkalommal tiszteletjegyes horgászt fogadhat napijegy megfizetése nélkül az alábbi szabály szerint. A tiszteletjegyes horgászatnál a vezetőség megtilthatja a tagnak az arra érdemtelen tiszteletjegyes horgász fogadását.

A tiszteletjegyes horgász ha halat akar elvinni akkor a meghívó tag fogási naplójába kel beírni az elvitt hal mennyiséget ami beleszámít a tag 30 db éves hal mennyiségébe. Ha az egyesület vagy a tógazda hívja a tiszteletjegyes horgászt akkor rájuk a fenti szabály nem vonatkozik.Új tag felvétele esetén 2. év próbaidő kerül kikötésre. A 2. év alatt előforduló etikai vagy egyéb szabálytalanság esetén a vezetőség fegyelmi tárgyalás, pénz visszafizetés és egyéb feltételek nélkül kizárhatja az új tagot.

 A tó 24 órás őrzésével kapcsolatos szabályok a horgászrend részét képezik.

 

7, a tó24 órás őrzés rendje.

 

Az őrzési beosztást a tó vezetősége készíti el.

A női és a 70. évet betöltött, valamint a 18 év alatti ifjúsági horgász felmentést kap az őrzési tevékenység alól.

A tag köteles!

Az őrzésre kijelölt helyiségben idegenek tartózkodása Tilos kivétel közvetlen családtag rokon.

a megjelölt napon reggel 6. órától másnap reggel 6. óráig biztosítani az őrzést.

a napi engedély kitöltésére átadására, a napi engedélyes horgász horgászigazolványát elvenni és az arra kijelölt helyen megőrizni a horgászat végén a horgász ellenőrzése után visszaadni. Fogott halat ellenőrizni és a nyilvántartást vezetni.

A tagok és napi engedélyesek általfogott méret és mennyiségi korlátozással védett halak darabonkénti súlyát és  fajtáját vezetni az erre a célra szolgáló füzetbe mint a (fogási naplóban) és a fogott mennyiséget mindketten kötelesek aláírásukkal igazolni a napi engedélyesnek nem kell aláírni. Kivéve az egyéb kategóriában fogott halakat.

a napi engedélyes forgalom rögzítésére szolgáló nyilvántartást vezetni.

a napi engedélyes forgalommal elszámolni a soronkövetkező tagnak vagy a vezetőségnek.

az őrzésre szolgálóhelyet tisztántartani rendeltetésszerűen  használni az őrzéssorán keletkezett szemetet hazavinni.

a soron következő őr vagy vezetőségi tag felszólítására az őrzésre szolgáló helyet és környékét feltakarítani és a felhalmozódott szemetet elszállítani.

az elhelyezett WC.rendeltetésszerű használatát felügyelni és tisztaságáról gondoskodni soron következő őr vagy vezetőségi tag felszólítására a WC-t kitakarítani amennyiben az nem felel meg az elvárható tisztasági követelményeknek.

a tagi és napi engedélyes horgászokat ellenőrizni szabálytalanság esetén intézkedni.

az őrzésideje alatt (24 óra) minimum két alkalommal a tavat körbejárni ellenőrzés céljából.

akadályoztatás esetén a helyettesítésről gondoskodni ( helyettesítő kizárólag tag lehet).

az őrzés elmulasztása, illetve szabálysértés, az őrzésre alkalmatlan állapota tag kizárását vonja maga után.

a tó vezetőségének a döntését az érintett tag tudomásul veszi és elfogadja vitás esetekben az egyesület fegyelmi bizottsága dönt.

A tag az 5. sz. tó tagdíjának befizetésével tudomásul veszi és elfogadja a fenti horgászrendben leírtakat.

 

Mindenkinek kellemes és eredményes horgászatot kívánunk.

 

Püspökladány 2017.01.01.

 

5. sz. tó vezetősége.

 

designed by ueberkrass